Výkon Cena
Komplexní vyšetření lékařem
- neregistrovaný pacient
500,-
Cílené vyšetření lékařem (kontrolní)
- neregistrovaný pacient
300,-
Předoperační vyšetření
- registrovaný pacient - samoplátce
300,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 400,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
- ( v 60, 65, 68, od 70 let každé 2 roky )
250,-
Posudek o zdravotní způsobilosti pro držení zbrojního průkazu 600,-
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 250,-
Aplikace očkovací látky
- nehrazené ze zdravotního pojištění
200,-
Očkovací látky dle aktuální ceny prodejce
iFOB test
- screeningové vyšetření k časné diagnóze a prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku ( samoplátci )
250,-
Záloha na vyšetření stolice (iFOB test) 50,-
Vyšetření CRP
- na vlastní žádost
200,-
Spirometrie 150,-
INR 250,-
48 - 72 hod. minitorování EKG 1500,-
Strep test 200,-
Mikroalbuminurie 80,-
Placené e-služby 350,-
ABI - index kotník - paže 300,-
Vyšetření glykémie
- na vlastní žádost
50,-
HbA1c – glykovaný hemoglogín 200,-
Vyšetření moč + sediment
- na vlastní žádost
50,-
Vyšetření na Helicobacter pylori
- ( test ze vzorku stolice )
- na vlastní žádost
300,-
Vyšetření EKG
- ( 12-ti svodová elektrokardiografie )
- na vlastní žádost
300,-
24 hod. měření tlaku krve 600,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání na žádost zaměstnavatele 500,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu svářeče 300,-
Výpis ze zdravotní dokumentace 200,-
Potvrzení pro vysokou školu, jiné účely 150,-
Lékařská zpráva o zdravotním stavu
- vystavená dle zdravotní dokumentace k jiným než léčebným úkonům ( bolestné, životní pojištění, lázně samoplátci )
400,-
Vyjádření lékaře na příslušném tiskopise před umístěním do ústavu sociální péče 200,-
Hlášení pracovní neschopnosti pro komerční pojišťovnu 100,-
Kopie dokumentace
- ( cena za stranu )
5,-
Poštovné
- Zaslání dokumentace poštou v České republice
50,-
Kultivace moči na vlastní žádost 200,-
Zpět Stáhnout ceník v PDF